D潎anu kartes ieg歍e

M蓧 nost褼im Jsu d潎anu karti sa瀗m蔨am uzreiz p蓳 apmaksas sa瀗m簜nas.

Es piln蟉 apzinos, ka d潎anu karti nevar趜u atgriezt.